Наши публикации

 

Наши публикации

 

Бабухина Елена Викторовна

http://festival.1september.ru/authors/220-488-278

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%91

 

Бухалова Ирина Валентиновна

http://www.cspu.ru/uchenomu_soiskatel_referat60.pdf

 

Собчук Татьяна Евгеньевна

http://festival.1september.ru/authors/210-933-689

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0

 

Степаненко Елена Викторовна

http://festival.1september.ru/authors/210-646-200

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0

 

Торопина Людмила Степановна

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

 

Хромова Анжела Александровна

http://festival.1september.ru/authors/106-714-270

 

Черкасов Андрей Олегович

http://festival.1september.ru/authors/211-424-576

http://www.proshkolu.ru/user/andy7585/

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Andy7585

http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=56993&all=1

 

Яркова Ирина Захаровна

http://www.eorhelp.ru/node/53781

 

Дата последнего обновления страницы 05.04.2018
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»